Kirjautuminen

ELY: Meritaimenen kalastusrajoituksia tiukennetaan Suomenlahdella

Käyttäjän arvio:  / 6
HuonoinParas 
Share

Meritaimenen kalastusrajoituksia tiukennetaan Suomenlahden valtion vesialueilla

Rasvaevällinen meritaimenKaikki maamme meritaimenkannat ovat äärimmäisen uhanalaisia ja Itämeren alueella niiden tila on on surkein juuri Suomessa. Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskukset ovat todenneet, että luonnonkantojen häviämisuhka on suuri, ellei nykyistä kalastustehoa meressä alenneta tiukentamalla kalastuksen säätelytoimia.

Maamme jäljellä olevista alkuperäisistä meritaimenkannoista kaksi kolmasosaa elää Suomenlahden alueella. Kantojen elvyttämiseksi on taimenen kutu- ja poikastuotantoalueita kunnostettu ja patojen ohittamiseksi rakennettu kalateitä. Lisäksi meritaimenen kalastusta on säädelty erinäisin rajoituksin ja  myös vesiensuojelutoimia on tehostettu. Suomenlahden aluetta hallinnoivien ELY-keskuksien mukaan tämä ei kuitenkaan vielä riitä. Jokien luonnontilan heikentymisen ohella suurin uhka luonnonkannoille on verkkokalastuksesta johtuva kova kalastuspaine merialueilla.

 

.

 

Jotta luonnonkantojen häviämisriski pienenisi, istutusten tuotto paranisi ja meritaimenen kalastus saataisiin kestävän käytön periaatteen mukaiseksi, ovat Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan ELY-keskukset tehneet seuraavat päätökset:

Suomenlahdella valtion yleisellä vesialueella talousvyöhykkeeseen asti (ks.artikkelin alaosassa oleva kartta)

  • saaliksi saadut rasvaevälliset taimenet on laskettava viipymättä takaisin veteen
  • meritaimenen alamitta nostetaan 50 senttimetristä 65 senttimetriin
  • meritaimenen pyyntiin tarkoitettujen pohjaverkkojen pienin sallittu solmuväli nostetaan 65 millimetristä 80 millimetriin
  • alle 80 millimetrin solmuvälisten verkkojen langan on oltava yksikuituista tai yksilankaista ja langan suurin sallittu paksuus on 0,20 millimetriä.

Päätökset ovat ELY-keskusten aiempia säätelypäätöksiä tiukempia, koska kalastuksen nykyinen säätely ei ole ollut riittävä kantojen suojelemiseksi.

Päätökset tulevat voimaan vuoden 2013 alusta ja ne ovat voimassa vuoden 2022 loppuun.

Alkuperäinen meritaimen on liki vaelluksensa päässä

ELY-keskusten mukaan äärimmäisen uhanalaisen villin meritaimenen pyynti ei ole kestävää. Alkuperäisten, villien taimenten erottaminen istukkaista on Suomenlahdella mahdollista, koska taimenistukkaiden rasvaevät poistetaan. ELY-keskukset perustelavat 65 senttimetrin alamitta sillä, että suurin osa taimennaaraista ehtii tällöin kutea vähintään kerran. Tätä päämäärän tueksi meritaimenen pyyntiin tarkoitettujen verkkojen solmuvälin on oltava vähintään 80 millimetriä. Alamittaisten meritaimenten joutumista sivusaaliiksi muiden lajien verkkopyynnissä pyritään estämään myös paksulankaisen havaksen kieltämisellä alle 80 millimetrin verkoissa. Näillä kaikilla säätelykeinoilla pyritään parantamaan myös taimenistutusten tuottoa.

ELY-keskukset ovat päätöksessään kiitettävän ankaria. Vuoden alussa voimaan tulevat päätökset tulevat voimaan mahdollisista valituksista huolimatta, sillä niiden lykkääntyminen olisi yleisen kalatalousedun ja kalastuslain vastaista. Päätöksillä ei pyritä aiheuttamaan kohtuutonta haittaa ammattimaiselle kalastukselle, koska se kohdistuu pääasiassa muihin kalalajeihin. Lisäksi kalastajien hankkimille verkoille on säädetty siirtymäajat.

 

Meritaimen

Kuvan meritaimen vapautettiin kuvauksen jälkeen. Jatkossa näin tulee tehdä kaikille rasvaevällisille meritaimenille.

 

Samoja toimia tarvitaan koko Suomenlahden vesialueella

Villien rasvaevällisten meritaimenten vapauttaminen ja taimenen 65 senttimetrin alamitta merikalastuksessa ovat jo nyt ehtoina myös Uudenmaan ELY-keskuksen kalastusmatkailuyrittäjille myönnettävissä luvissa. Kyseiset luvat koskevat likimain poikkeuksetta koko Uudenmaan ELY-keskuksen toimialuetta.

ELY-keskukset säätelevät kalastusta toimivaltansa puitteissa, joka merellä rajoittuu lähinnä valtion yleiseen vesialueeseen. Pelkkä ELY-keskuksien esimerkki ei vielä riitä. Olisi suotavaa, että myös yksityisvesillä koko Suomenlahden rannikkoalueella otettaisiin samat säännökset käyttöön.

Tärkeimmät tällaiset rajoitusalueet olisivat taimenen kutujokien edustat. Kalastusrajoituksia ja kunnostustoimenpiteitä tarvitaan myös luonnonvaraisten meritaimenkantojen kutujoissa ja kutupuroissa.

ELY-keskukset uskovatkin, että tehokkaan säätelyn myötä luonnonkantojen lisääntymiskyky ja istutusten tuotto tulevat pitemmällä aikavälillä kasvamaan ja näkymään myös lisääntyvinä saaliina.

Lisätietoja ja alkuperäinen ELY-keskuksen tiedote:

http://www.ely-keskus.fi/fi/tiedotepalvelu/2012/Sivut/MeritaimenenkalastusrajoituksiatiukennetaanSuomenlahdella.aspx

- Kalatalouspäällikkö Tuomas Oikari, 0295 029 075, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
- Kalatalousasiantuntija Vesa Vanninen, 0295 029 095, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Valtion yleinen vesialue, Suomenlahti

Uudet meritaimenen kalastusrajoitukset ovat voimassa 2013 alusta valtion yleisellä vesialueella Suomenlahdella

Share
 Mediakortti (pdf) Ɩ Kalamies.com sivuston  rekisteriseloste  Ɩ Sivuston yleiset säännöt