Kirjautuminen

Share

 Rapala VMC Oyj:n ja Normark Suomi Oy:n yhteisesti perustama Rapala Rahasto sai tänä vuonna ennätysmäisen runsaasti avustushakemuksia hankkeisiin, joilla eri tahot haluavat edistää usein täysin talkoovoimin kalavesiemme ja kalastomme tilaa tai innostavat monin tavoin etenkin lapsia, nuoria ja muitakin erityisryhmiä virkistävän kalastusharrastuksen aloittamiseen.

Rapala Rahaston tarkoituksena on tukea juuri tällaista vapaaehtoistoimintaa erityisesti luonnonpoikastuotannon turvaamiseksi sekä edistää kestävän kehityksen mukaisesti toteutettavien, entistä parempien ja monipuolisempien kalastusmahdollisuuksien lisäämistä maassamme.

Rapala Rahasto järjestää kerran vuodessa yleensä alkuvuodesta avoimen hakumenettelyn, jonka perusteella rahallista tukea tai kalastusvälinelahjoituksia voivat hakea mitkä tahot tahansa.

Asiantuntijaraati käsittelee hakemukset ja valitsee niistä parhaiten Rapala Rahaston toimintaperiaatteita vastaavat hankkeet. Käytännössä tukea pyritään jakamaan mahdollisimman laajasti eri tahoille ja keskenään samansuuntaisista hakemuksista valitaan ne, joilla on erityisen innostavaa ja kestävän kehityksen mukaisia asenteita muokkaavaa merkitystä lähinnä paikallistasolla.

Rapala Rahaston tukemat hankkeet 2018

 1. Tänä vuonna rahallista tukea kohdistettiin erityisesti virtavesien kunnostushankkeisiin, mutta myös moneen muuhun tarpeeseen. Avustusten määrä vaihteli muutamasta sadasta eurosta pariin tuhanteen euroon.
 2. Talluskylä-Kruununpuisto osakaskunta, Tervo: Kymijoen vesistön Rautalammin reitin latvoilla sijaitsevan Talluskylän alueen puromaisten virtavesien inventointiin ja kunnostamiseen.
 3. Kalatalouden Keskusliitto: Lapsille ja nuorille suunnatun kalastusharrastuksen monipuolisuutta esittelevän videon valmistamiseen koulukäyttöön.
 4. Suomen Kalastusmuseoyhdistys ry: Vapaa-ajankalastukseen liittyvän historiallisen esine- ja valokuva-aineiston digitointiin ja luettelointiohjelman kustannuksiin.
 5. Gammelbackan puro -hanke, Porvoo: Pääosin talkoovoimin useana vuonna tehdyn kunnostuksen kohteena olevan puron suualueen ruoppaukseen taimenten nousun turvaamiseksi.
 6. Kuivaniemen Osakaskunta, Iin kunta: Kalaväylän merkitsemiseen Kuivajoen alajuoksulle vaelluskalojen ja nahkiaisten esteettömän kulun varmistamiseksi kutupaikoilleen.
 7. Lohijokitiimi ry, Keminmaa: Emokalojen siirtoon Kemijokisuusta Kemi/Ounasjoen vapaana virtaaville jokiosuuksille (Paluu-keräys 2018).
 8. Onnistaipaleen osakaskunta, Orivesi: Taipaleenjoessa olevan Myllykosken käytöstä poistetun padon ja sen aluskivikon muokkaamiseen konevoimin vapaaksi taimenen kulkureitiksi.
 9. Paimionjoki-yhdistys ry, Paimio: Paimionjoen laajalla vesistöalueella, seitsemän kunnan sisällä, innostavien ja demokraattisesti alueelle jakautuvien a kunnostustoimien koordinointiin.
 10. Pyhän kyläyhdistys ry, Pelkosenniemi: Pyhäjärven ja Pyhäjoen vesien kalakannan monivuotisen tutkimushankkeen aloittamiseen.
 11. Saimaan lohikalojen ystävät ry: Jokitalkkarihankkeeseen Itä-Suomessa tavoitteena palauttaa kalastusta kestävä taimenkanta Saimaaseen.
 12. Osuuskunta Yli-Lestin Tervanen, Lestijärvi: Valtakunnallisesti esimerkillisen yksityisten vesienomistajien vetämän Tervasen kunnostushankkeeseen kuuluvan kalaportaan toteuttamiseen.
 13. Kalevalan Taimen ry, Kuhmo: Kuhmon Mertaperässä sijaitsevan Mertapuron taimenen kutusoraikon ja pienpoikaskivikon perustamiseen.
 14. Järvikalastusseura FLF, Joensuu: Kalastuksen sovittaminen kalaston tuoton mukaisesti -tutkimukseen tarvittavien ankkurimerkkien hankkimiseen .
 15. Satakunnan aivovammayhdistys, Kankaanpää: Toimintaryhmän yhteisen kalastustapahtuman järjestelykuluihin.
 16. Runsaasti välinelahjoituksia
 17. Rapala Rahasto päätti jakaa myös erilaisia välinelahjoituksia, muun muassa heitto- ja pilkkisettejä sekä viehevalikoimia lähinnä lapsille ja nuorille järjestettäviin kalastuskoulutuksiin.
 18. Nuorisokeskus Marttisen kalastuskerholle
 19. Nuorisokeskus Metsäkartanon kalastustoimintaan
 20. Nuorisokeskus Piispalan leirikoulutoimintaan
 21. Pohjois-Savon kalastuspiirin nuorisoleiritoimintaan
 22. Hangon Kalamiesten nuorisokoulutukseen
 23. Kajaanin Kalastuskerhon perhepilkkipäiville
 24. Kesälahden Nuorten Kalakerhon kalastusleirille
 25. Kotkan Saaristokalastajien lasten ja senioreiden kalastusleirille
 26. Lopen seudun Kalavireen nuorten kalastustapahtumaan
 27. Padasjoen Ladun lapsiperheiden kalastustapahtumaan
 28. Pihtiputaan Urheilukalastajien nuorten kalastusleirille
 29. Rantakylän Kalakavereiden nuorten kalastusleirille
 30. Salar Fiskeklubbin nuorten pilkkitapahtumaan
 31. Stadin Kalajunnujen toiminnan tukemiseen
 32. Näiden lisäksi Rapala Rahasto lupasi merkittävää välinetukea Suomen 4H-liitolle lasten ja nuorten kalastuskerhojen ja -tapahtumien järjestämiseen eri puolilla Suomea.
 33. Lasten kalastustapahtumiin sopivia palkintoesineitä luvattiin puolestaan lähettää Inattijärven, Nuoramoisten ja Siuruan osakaskunnille sekä Alavuden seudun urheilukalastajille, Kimolan Kalastusseuralle ja Vilppulan Pilkkijöille.
 34. Rapala Rahasto on tukenut jo monen vuoden ajan välinelahjoituksin kouluja, joissa on järjestettyä kalastusopetusta tai kalastuskerhotoimintaa. Tällä kertaa tukea sai kahdeksan koulua.
 35. Gumeruksen koulu, Siikajoki
 36. Jauhinkankaan alakoulun luontokerho, Oulainen
 37. Kesämäen koulu, Lappeenranta
 38. Keuruun yhteiskoulun yläkoulun kalastuskerho
 39. Lappeenrannan Steinerkoulu
 40. Utajärven koulun yläkoulun kalastuskurssi
 41. Vieremän kirkonkylän koulu
 42. Vuolenkosken koulu

Lisätietoa Rapala Rahaston toiminnasta ja hakumenettelystä saa osoitteesta www.rahasto.rapala.fi

Share
 Mediakortti (pdf) Ɩ Kalamies.com sivuston rekisteriseloste Ɩ Sivuston yleiset säännöt