Kirjautuminen

Uutiset

Käyttäjän arvio:  / 0

Yritys elvyttää heikko lohikanta vahvaksi pelkästään istutuksilla on toivotonta. Tornionjoen poikasistutuksia väitöstyössään "Poikasistutukset Atlantin lohen suojelukeinona" tutkineen Atso Romakkaniemen mukaan istutusten myönteiset vaikutukset lohikannan kehitykseen näyttävät parhaimmillaankin vähäisiltä.

"Istutuksia paljon enemmän lohikantaan ovat vaikuttaneet kalastuksen kehitys ja luontainen kannanvaihtelu", Romakkaniemi kertoo.

Jos Tornionjoen luonnonlohen kannanvaihteluja verrataan Ruotsin puolen jokiin, joissa istutuksia ei ole tehty, tai Simojokeen, jossa istutuksia tehtiin suhteellisesti paljon enemmän, havaittavia eroja ei löydy.

Kalastuksen vähentäminen elvyttää luonnon lohikantoja paremmin kuin poikasistutukset. Helsingin yliopistossa tehdyn väitöstutkimuksen mukaan lohen luonnonkantojen hoitokeinoa tulisi käyttää istutusten asemesta kalastuksen säätelyä.

"Istutetuilla lohilla luontainen kuolevuus on korkea. Lisäksi ne joutuvat kalastetuksi luonnonlohia helpommin", Romakkaniemi jatkaa.

Lue lisää: Kalevan artikkeli , väitöskirja: Poikasistutukset Atlantin lohen suojelukeinona (Conservation of Atlantic salmon by supplementary stocking of juvenile fish)


.
Kirjoita kommentti (2 Kommentit)
Käyttäjän arvio:  / 0

Maa- ja metsätalousministeriön lausunnolla oleva asetus aikaistaisi toteutuessaan Tornionjoen suiston merialueen lohenpyyntiä kahdeksalla vuorokaudella jo kuluvana kesänä. Tornionjokeen nousevien lohien määrä voi pienentyä kymmenillä tuhansilla kiloilla.

Suomen puolelle ehdotettu kahdeksan päivän varhennus nostaisi loheen ja taimeneen kohdistuvaa pyyntiponnistusta yli 150 rysävuorokaudella 25. kesäkuuta alkaen. Yhden rysän tai loukun vuorokausisaalis voi kesäkuun lopussa nousta satoihin kiloihin lohta. Kokonaisuutena ehdotuksen mukainen varhennus voisi vähentää jopa 40-50 tuhannella kilolla Tornionjokeen nousevaa lohimäärää.

Pelkästään Suomen puolen merialueella varhennettuna aikana saatava lohisaaliin lisäys voisi olla yli kaksinkertainen joen viehekalastuksen vuosisaaliiseen verrattuna. Jatkossa lohien väheneminen vaikuttaisi kielteisesti joen luontaiseen poikastuotantoon ja kalastusmatkailun kehitysmahdollisuuksiin. Jokisuun lisääntyvä kalastus pienentäisi joesta vieheellä saatavien lohien määrää ja joen vetovoimaa kalastuskohteena. Tornionjoen poikastuotannon lasku vaikuttaisi tulevaisuudessa myös merialueen lohisaaliiden pienenemiseen, koska noin 90 prosenttia teuraskalastuksen saalislohista on alkuperältään luonnossa syntyneitä poikasia.

Ruotsalaiset aikovat lisätä lohen ja taimenen ammattikalastusta jokisuun merialueella vielä suomalaisia enemmän.

(lue lisää: www.vapaa-ajankalastaja.fi )
.
Kirjoita kommentti (0 Kommentit)
Käyttäjän arvio:  / 0
Valtion kalastuksenhoitomaksun maksajien määrä pienenee pienemistään, yhä useampien jättäessä hoitomaksun suorittamatta. Maa- ja metsätalousministeriössä kaavaillaankin lakiuudistusta, jolla kalastuksenhoitomaksusta luovuttaisiin tulevaisuudessa kokonaan. MMM pohtii samalla myös vaihtoehtoisia tapoja suorittaa kalastuksenhoitomaksu.
.
Kirjoita kommentti (1 Kommentti)
Käyttäjän arvio:  / 1

Valtion kalastuslupia voi nyt ostaa kaikista Suomen yli 700 R-kioskista. Valtion kalastuksenhoitomaksun ja läänikohtaiset viehekalastusmaksut voi maksaa myös postissa, internetissä tai suoraan maa- ja metsätalousministeriön tilille.

R-kioski perii maksuista kolmen euron välitysmaksun.

.
Kirjoita kommentti (0 Kommentit)
Käyttäjän arvio:  / 0

Kalamies.com ja Kalastus -lehti järjestävät: Valokuvauskilpailu 2008

(päivitetty 28.11.2008, palkintolista päivitetty 15.10.2008)

Kisa on päättynyt ja voittajat ovat selvinneet, ja toivottavasti tuomaritkin.

Äänestyksen tulokset ovat nähtävissä täällä.

 Image


Kaikki kisaan osallistuneet kuvat::

Maisemakuvat
Tilannekuvat
Saaliskuvat
.

Lue lisää: Valokuvauskilpailu 2008

Kirjoita kommentti (4 Kommentit)
 Mediakortti (pdf) Ɩ Kalamies.com sivuston  rekisteriseloste  Ɩ Sivuston yleiset säännöt