Kirjautuminen

Virho kiittää vapakalastajia

Käyttäjän arvio:  / 0
HuonoinParas 
Share
Virho kiittää ja kumartaa kalamies.comilaisille - huutokaupparahat huutavaan tarpeeseen!


Kalamiescomilaisten huutokauppaamalla Virholle keräämä mojovat yli kolme tonnia tulee suureen tarpeeseen. Jokien, koskien ja purojen kunnostus kysyy paljon Virhossa toimivien vapaaehtoistyötä, mutta myös rahaa. Esimerkiksi kunnostuskivien ja kutusoran hinta on noussut reippaasti viime vuosina. Vaikka viranomaisrahoitustakin saadaan, on sen saaminen ja hankkeiden toteuttaminen yleensä riippuvaista myös oman potin keräämisestä. Tässä lahjoitukset ovat erittäin keskeisessä roolissa. Vaikka Virhon aktiivit tekevät paljon talkootyötä vuosittain, on yhdistyksen nykymuotoisen toiminnan jatkumiselle ihan yhtä suuri merkitys myös jokaisella yksittäisellä lahjoittajalla!

 

.


Yhdistys vaatii kuitenkin pyöriäkseen todella suuren talkootyöpanoksen sitä pyörittäviltä ihmisiltä ja kylmä tosiasia on, että kaikkea eivät aktiivitkaan silti ehdi tekemään omien leipätöidensä ohessa. Varainhankinta on yksi tällainen ongelmallinen vaikea asia. Tästä huolimatta Virhon jäsenmaksu on kuitenkin tarkoituksellisesti pidetty lähinnä nimellisenä, koska olemme sitä mieltä että yhdistyksen tulee olla kaikille avoin ja kynnys liittymiseen tai yhteydenottoon mahdollisimman alhainen. Jäsenmaksupotin suuruudesta kertoo jotain se, että sillä saadaan suurin piirtein katettua Virhon kotisivujen ylläpitämisen kulut, vaikka sisällön päivittäminenkin tapahtuu puhtaasti vapaaehtoisvoimin.

Pienetkin Virhon saamat summat ovat hyödyksi. Jo muutamalla satasella voi laittaa sopivan kosken tai poikaspuron aika uuteen uskoon, jos hanke muuten perustuu Virhon mallisesti talkoovoimiin.

Esimerkki 1: Vihtijoen keskivaiheilla monimetrinen betonipato jakoi joen kahtia ollen täydellinen vaelluseste. Suunnittelu, 5 eri luvan hankkiminen, toteutus kaivinkone- ja räjäytystöineen, lukematon määrä käsityönä tehtyä viimeistelyä sekä kalatien toimivuuden tarkkailua ovat kestäneet ensi askeleesta loppuun noin 5 vuotta. Suomalaisen keskipalkalla laskien sen kokonaiskustannukset olisivat 6-numeroisia, mutta talkootyönä Virho toteutti hankkeen kymppitonnilla.

 

Ennen

 

Ennen

 

jälkeen

 

Jälkeen

 

Esimerkki 2: Pienpurot ovat mahdottoman hyviä taimenen poikastuotantoalueita vähäisen kilpailun ja runsaan ravinnon vuoksi. Niitä kunnostamalla saadaan panos-tuotto-suhteessa valtavan suuri hyöty ja Virho järjestää vuosittain lukuisia talkoita puroilla ja joilla. Ne keräävät kolminumeroisen määrän osallistujia, kustannukset jäävät eväisiin ja muutamiin soralasteihin, mutta uuden uljaita kala-alueita syntyy reippaita määriä.

 

Pienpuro
Pienpuroon kannattaa sijoittaa

 

Esimerkki 3: Monet purot ja joet ovat heikentyneen vedenlaadun ja muiden syiden vuoksi tyhjentyneet aikoinaan lohikaloista, vaikka niiden elinedellytykset olisivatkin sittemmin parantuneet. Uusilla kotiutusistutuksilla lohikalakanta on mahdollista palauttaa näihin vesistöihin. Virholla oli toistakymmentä vuotta mätihautomo Vantaalla. Sen ansiosta pystyttiin istuttamaan ainakin toista miljoonaa taimenen, mutta myös lohen mätimunaa ja pienpoikasta neljän eri maakunnan virtavesiin. Hautomo jouduttiin taannoin lopettamaan resurssipulan vuoksi, mutta parhaillaan on vireillä suunnitelmia uuden hautomon perustamiseksi muualle. Kotiutusistutustoiminta jatkuu kuitenkin edelleen ostetun ja lahjoituksena saadun mädin voimin.

 

Finnoonoja

Vaikka mätiä saataisiin myös lahjoituksena, niin itse istutustoiminnasta kertyy kuitenkin kustannuksia, vaikka Virhon istutustoiminta perustuu edelleenkin puhtaasti talkootyöhön. Kyseisen talkootyön mittavuutta voi miettiä vaikka istutuslukujen kautta. Viimeisen kolmen vuoden (2008, 2009 ja 2010) aikana Virho on istuttanut talkoovoimin 472 700 taimenen ja 162 150 lohen mätimunia, eli yhteensä varsin kunnioitettavat 634 850 kpl lohikalojen alkuja. Tämän lisäksi Virho on lahjoittanut edelleen useampi satatuhatta lohikalojen mätimunaa Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen Jokikunnostusprojektille käytettäväksi seudun kotiutusistutuksiin.

 

Kuva: Finnoonoja on yksi Virhon taimenen kotiutus-istutuskohteista

Esimerkki 4: Työ- ja kalaviranomaisten avustuksella Virho on palkannut viime vuosina sula-aikana toistakymmentä työtöntä kunnostustöihin. Käytännössä monien työllistettyjen soraistus-, koskikiveämis- ja muu kuukausien puurtaminen on muuttanut valtavan määrän perattuja- tai
muuten huonokuntoisia virtavesiä lohikalojen kasvualueiksi. Avustuksista huolimatta Virhon on itse hankittava osa hankkeen kustannuksista.

Virho tiedottaa ja antaa esimerkiksi lausuntoja ja neuvontaa mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisesti. Lausunnoista esimerkkinä vaikkapa koskiensuojelulain avaamisen torppaaminen.

Neuvoja on annettu viime vuosina Lappia myöten. Käytännön virtavesien kunnostushankkeita on ollut eniten etelässä useimpien aktiivijäsenten sijoittautumisen myötä, mutta Kalamies.com:in aikaisemman lahjoituspotin voimin toteutettiin esimerkiksi Kuhmossa äskettäin hanke.

Virhossa on jäseniä ja toimijoita kalastajista vesiensä tilasta huolestuneisiin maanomistajiin. Alan huippuasiantuntijoista "maallikoihin". Virtavesikunnostusten, neuvonnan, asiantuntija-avun ja muun vastaavan lisäksi on tehty useita kalateitä ja ylläpidetty myös hautomotoimintaa lohikalojen kotiutusistuksia varten. Lisätietoja Virhon toiminnasta saat sen kotisivulta www.virtavesi.com.

Jos haluat liittyä jäseneksi tai tulla mukaan toimintaan tavalla tai toisella, niin käy ihmeessä vilkaisemassa kotisivua!

 

Share
 Mediakortti (pdf) Ɩ Kalamies.com sivuston  rekisteriseloste  Ɩ Sivuston yleiset säännöt