Kirjautuminen

Virho ry: virtavesikunnostuksia vuodelle 2011

Käyttäjän arvio:  / 0
HuonoinParas 
Share
(c) Hasse HärkönenVirtavesien Hoitoyhdistys ry ja sen yhteistyökumppanit järjestävät tänäkin vuonna joilla ja puroilla sarjan talkoita, joissa virtavesiluontoa kohennetaan lähemmäs luonnontilaa mm. lohikaloille sopiviksi elinympäristöiksi. Talkoisiin toivotaan runsasta osanottoa. Samalla haastetaan virtavesien omistajat, kala- ja luontojärjestöt ja muut tahot mukaan joki- ja puroluonnon, vaelluskalojen, jokiravun ja jokihelmisimpukan hyväksi tehtävään työhön. .

Rannikoiden ja sisämaan vaellustaimenten kannat ovat jatkuvasti taantuneet. Suomen lajien uhanalaisuustarkastelussa on jokihelmisimpukka ja taimen napapiirin eteläpuolella luokiteltu erittäin uhanalaisiksi. Merivaeltavat taimenkannat on luokiteltu äärimmäisen uhanalaisiksi. Virtavesiluonnolla ja sen eliöillä on useita uhkia, kuten vesivoiman lisärakentaminen, rehevöityminen, jätevesipäästöt, ojitukset, ja liikakalastus. Vesistökunnostuksilla ja talkootyöllä on kuitenkin saatu monen virtaveden taimen- ja rapukanta elpymään. Se luo uskoa valoisampaan tulevaisuuteen ja kannustaa tekemään työtä jokien ja purojen luonnontilan hyväksi. Kaikille avoimia virtavesitalkoita järjestetään useissa kohteissa.

 

Kaikille avoimia virtavesitalkoita järjestetään useissa kohteissa.

 

Virtavesien hoitoyhdistys sekä Puujaan ja Hausjärven kirkonkylän osakaskunnat järjestävät lauantaina 15.10. syksyn viimeiset purokunnostustalkoot Kanta-Hämeessä Hausjärven Hausjoella.

 

Hausjoki on aikoinaan perattu yläpuolisen Hausjärven kuivattamiseksi ja kaivetussa uomassa on nykyisellään kovin heikosti lohikalojen kutuunsa tarvitsemia sorapohjia. Kunnostuksissa keskitytään pääasiassa soraistamaan uhanalaiselle taimenelle kutupaikkoja. Hausjoesta on esteetön vaellusyhteys Puujoen kautta alapuoliseen Vanajaveteen, ja kunnostuksilla toivotaankin autettavan Vanajaveden reitin vähälukuista taimenta.

 

Talkoot alkavat kello 10:00. Tapaamispaikkana toimii alin Hausjoen ylittävä silta, Haussilta, joka sijaitsee osoitteessa Puujaantie 449 (Hausjärvi). Kunnostuksia tehdään useassa eri kohteessa päivän aikana.

 

Talkoolaisille on järjestäjien taholta tarjolla talkooeväitä ja juomia. Näiden riittävyyden vuoksi pyydetään kuitenkin ilmoittautumaan etukäteen perjantaihin 14.5. mennessä, jotta eväitä osataan varata oikea määrä. Ilmoittautumattakin saa luonnollisesti tulla, mutta eväiden riittävyydestä ei tällöin ole takeita.

 

Järjestäjien toimesta on varattu jonkin verran mm. lapioita ja ämpäreitä, mutta ainakin työhansikkaat ja sään mukainen kuraa pelkäämätön ulkoiluvarustus on syytä varata mukaan. Myös etenkin kottikärryille on varmasti päivän aikana käyttöä, jos sellaisia suinkin saa mukaansa.

 

Hausjärvelle ajaa noin tunnin Helsingistä, vajaat kolme varttia Hämeenlinnasta ja vajaan tunnin Lahdesta. Helsingin suunnalta tai matkan varrelta tuleville yritetään järjestää kimppakyytiä mahdollisuuksien mukaan.


Ilmoittautumiset ja lisätietoja:

Aki Janatuinen, Virtavesien hoitoyhdistys ry
puh. 040 754 7778, sähköposti etunimi.sukunimi at virtavesi.com

 

Sunnuntaina 7.8. talkoillaan Itä-Helsingissä Mellunkylänpurolla.

 

Puro saa alkunsa Vesalan ja Länsimäen lähteistä ja virtaa puisto- ja viheralueiden halki Vartiokylänlahteen. Puroon istutettiin taimenen pienpoikasia vuonna 2000. Taimenet kotiutuivat hyvin ja ovat muodostaneet puroon pysyvän kannan, jonka elinoloja parannetaan näissäkin talkoissa. Puron uomaa kivetään peratuissa kohteissa ja levitetään karkeaa soraa taimenten kutupaikoiksi. Lisätietoja purosta ja talkoista antaa Ari Virtanen, 050 3555 979, paikku(at)hotmail.com

 

 

Savitaipaleen seudun luonnonsuojeluyhdistys järjestää Savitaipaleella, Aho-Nikin kylässä talkoot lauantaina 13.8.

 

Talkoissa soraistetaan metsäpuroa, johon pyritään istutuksin luomaan luontaisesti lisääntyvä taimenkanta. Istutetut poikaset ovat menestyneet sähkökalastusten perusteella hyvin. Sorat talkoopaikalle toimittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Paikan päällä järjestetään kenttäruokailu. Tarjolla on myös savusauna ja kauempaa tuleville yöpymismahdollisuus. Ilmoittautumiset ja lisätietoja Antti Saramieheltä, 045 638 0261, antti.saramies(at)fimnet.fi.

 

Lauantaina 20.8. soraistetaan Helsingissä Vanhankaupunginlahteen laskevaa Viikinojaa.

 

Virtavesien hoitoyhdistys on tehnyt taimenen kotiutusistutuksia Viikinojaan vuodesta 2007 alkaen. Puron taimenet ovat jo lisääntymisiässä, joten talkoiden ensisijainen tavoite on luoda kutupaikoiksi sopivia soraikkoja. Myös hidasvirtaista uomanosaa elävöitetään isompikokoisella kivi- ja puumateriaalilla sekä siivotaan rakennustyömaiden roskaamaa purolaaksoa.  Lisätietoja talkoista: Vesa Kuitunen,  050-33 88 504, vesa.kuitunen(at)saunalahti.fi.

 

Lauantaina 27.8. järjestetään Helsingissä Maunulanpurolla kunnostustalkoot.

Uomaan lisätään mm. kivitavaraa monipuolistamaan virtausta ja luomaan suojapaikkoja kaloille ja muille vesieliöille. Kunnostus on tuottanut tulosta ja kahtena viime vuotena koskikarat ovat talvehtineet purolla. Maunulanpuron - Mätäpuron vesistö saa alkunsa Helsingin Keskuspuiston lähteistä.Syksyllä 2010 taimenen kutu ulottui jo Mätäpuron latvalle, aiemmille talkooalueille. Lisätietoja vesistöstä ja talkoista antaa Teemu Mökkönen, 040 539 1202, teemu.mokkonen(at).helsinki.fi

 

Lauantaina 3.9. talkoillaan Espoon Sunassa, Finnoonojan yläjuoksulla.


Ojamaiseksi kaivettua purouomaa kivetään ja soraistetaan lähemmäs luonnontilaa taimenten kutua ja poikastuotantoa silmälläpitäen. Talkoot järjestetään yhteistyössä Espoon ympäristökeskuksen ja Espoo-Mankin kalastusalueen kanssa. Yhdeksän kilometriä pitkä lähdevaikutteinen Finnoonoja saa alkunsa Ymmerstasta ja laskee mereen Suomenojan lintualtaan vieritse. Kaupunkipuroon kotiutusistutuksin palautetun taimenkannan vakiinnuttamiseksi ja vahvistamiseksi purolla on vuodesta 2009 lähtien talkoiltu joka syksy. Lisätietoja antaa Aki Janatuinen, 040 754 7778.

 

Lauantaina 10.9. talkoillaan Lopella, Pilpalan kylässä.

 

Kylän läpi virtaavalla Hunsalanjoella kunnostetaan taimenille kutupaikkoja ja poikasalueita yhteistyössä Pilpalan osakaskunnan kanssa. Alueen taimenkanta on viime vuosina huolestuttavasti taantunut. Talkoilla ja koskien rauhoituksella pyritään saamaan taimenkanta uudelleen nousuun. Talkoisiin pyydetään ilmoittautumaan Pekka Lindbladille, joka antaa myös lisätietoja, 050 556 7214, pekka.lindblad(at)kolumbus.fi

 

Helsingin Mätäjoella talkoillaan lauantaina 24.9.


Talkoot ovat Helsingin perhokalastajat ry:n, Helsingin kaupungin ja Virtavesien hoitoyhdistyksen yhteisprojekti. Joen alajuoksulla Talin siirtolapuutarhan vieressä palautetaan jokiuomaan kiviä ja soraa, jotta vesieliöille ja kaloille saataisiin suotuisampi elinympäristö. Talkoot ovat kiinteä osa vapaaehtoisvoimin tehtävää Mätäjoen meritaimenen kotiutusprojektia. Talkoisiin pyydetään ilmoittautumaan Pekka Lindbladille, joka antaa myös lisätietoja, 050 556 7214, pekka.lindblad(at)kolumbus.fi

 

(c) Markus Penttinen

 

Tulokset luovat uskoa parempaan tulevaisuuteen.

Tänä keväänä syntynyt taimenen poikanen on kaivautunut esiin

viime vuonna koskeen levitetystä sorasta ja on valmis vesielämän koettelemuksiin.

(kuva: Markus Penttinen)

 

Share
 Mediakortti (pdf) Ɩ Kalamies.com sivuston  rekisteriseloste  Ɩ Sivuston yleiset säännöt