Kirjautuminen

Kalastusartikkelit ja uutiset

Käyttäjän arvio:  / 0
Image
Saimaan kalastajia pyydetään rajoittamaan kalastusta, jotta saimaannorpan lisääntyminen turvataan. Vetoomuksessa ovat mukana maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Metsähallitus, WWF, Kalatalouden keskusliitto ja Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö.

Kalastajia kehotetaan välttämään verkko- ja täkykoukkukalastusta saimaannorpan lisääntymisalueilla 15.4. - 30.6. välisellä ajalla. Nyt julkaistu vetoomus vetoaa kalastajiin, jotta he noudattaisivat kalastusrajoituksia norppien lisääntymisen turvaamiseksi.


.

Lue lisää: Kalastajia toivotaan mukaan saimaannorpan suojeluun

Kirjoita kommentti (5 Kommentit)
Käyttäjän arvio:  / 0
Tiedote 31.3.2008

Haluamme tällä tiedotteella antaa tiedoksi, että Kalamiescom Oy:n järjestämän vieheenrakennuksen SM-kilpailuiden virallisena suojelijana toiminut maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila ei ole enää kilpailun suojelijana.

Koemme luonnonlohen puolesta taistelleiden ja vapaa-ajan kalastajien tulleen petetyiksi uudessa lohiasetuksessa, emmekä halua kenenkään luulevan, että seisomme asetuksen takana. Uusi asetus on kova isku jokivarsien elinkeinoelämälle ja ennen kaikkea villille lohelle.

Lohen kannalta se on jopa tuhoisa.


Kalamiescom Oy:n puolesta,

Anssi Lehtinen
anssi.lehtinen(ät)kalamies.com


Lohiasetuksen uhri?
.
Kirjoita kommentti (8 Kommentit)
Käyttäjän arvio:  / 0
Metsähallitus ryhtyy keräämään saalispalautteita internetin välityksellä. Metsähallituksen mukaan saalistietoja käytetään metsästyksen ja kalastuksen suunnitteluun. Suunnittelun päätavoitteena on riista- ja kalakantojen kestävän käytön turvaaminen. Hyvinvoivat riista- ja kalakannat palkitsevat myös palautteen antajat paremman saaliin muodossa. Lisäksi palautteet auttavat Metsähallitusta kehittämään palvelujaan vastaamaan kalastajien ja metsästäjien odotuksia. Saalistietoja käsitellään kala- ja riistatalouden suunnittelujärjestelmien avulla.

Kalatalouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmää käytetään kalavesien hoidon ja käytön suunnittelussa sekä kalastuksen ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden mitoituksessa. Kalavesien hoidon sekä lupakiintiöiden suunnittelun lisäksi järjestelmää käytetään saalisseurantaan ja asiakastyytyväisyyden mittaamiseen. Järjestelmä palvelee myös kala-asioiden tilastointia ja raportointia.

Raportoimaan pääset osoitteessa http://www.metsa.fi/saalispalautteet
.
Kirjoita kommentti (0 Kommentit)
Käyttäjän arvio:  / 0

Lapin TE-keskus ja Finnmarkin lääninhallitus ovat sopineet ensi kesän ulkopaikkakuntalaisten kalastussäännöistä Tenojoelle. Kalastuslupien hintoja tarkistetaan siten, että rannaltakalastusluvan hinta nousee 20:stä 25 euroon ja venekalastusluvan hinta 35:stä 40 euroon vuorokaudelta. Muiden lupatyyppien hinnat pysyvät entisellään.


.

Lue lisää: Tenojoki: ulkopaikkakuntalaisten kalastussääntöihin muutoksia

Kirjoita kommentti (1 Kommentti)
Käyttäjän arvio:  / 0

Suomenlahti -sivustolla voivat Suomenlahdella liikkuvat kalastajat ja veneilijät osallistua tiedonkeruuseen. Sivustolle kerätyt tiedot ovat kaikkien vapaasti käytettävissä.

Sivustoa kehitetään edelleen ja siihen saattaa tulla vielä uusia osioita.

Sivuston ovat perustaneet Suomenlahden Uistelijat, Helsingin Vesi, Helsingin kaupungin liikuntavirasto, Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Suomen ympäristökeskus sekä Riista- ja kalataloudentutkimuslaitos.

.
Kirjoita kommentti (0 Kommentit)

Alakategoriat

 Mediakortti (pdf) Ɩ Kalamies.com sivuston  rekisteriseloste  Ɩ Sivuston yleiset säännöt