Kalastus

Hiitolanjoen suuri urakka on käynnistynyt

0 Shares

Etelä-Karjalan Rautjärvellä on käynnistynyt poikkeuksellisen kunnianhimoinen jokiluonnon ennallistamishanke. Lähivuosina tullaan purkamaan kolme vanhaa voimalaitospatoa laatokanlohen tärkeimmästä kutujoesta. Ensimmäisen padon purkutyöt ovat jo hyvässä vauhdissa.

Kerroimme Suomen puolelta rajan yli Laatokkaan laskevan Hiitolan- eli Kokkolanjoen tilanteesta kaksi vuotta sitten (numerossa 2/2019). Tuolloin joen kolmesta aivan nykyisen valtakunnanrajan pinnassa sijaitsevasta voimalaitoksesta keskimmäinen eli Lahnasenkoski oli myyty Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiölle padon purkamiseksi.

Kahden muun voimalaitoksen, Kangaskosken ja Ritakosken, osalta odotettiin lainvoiman saaneiden kalatievelvoitteiden toteuttamista. Samaan aikaan taustalla käytiin kuitenkin laajapohjaisia neuvotteluja myös vaihtoehtoisesta ratkaisusta. Lokakuussa 2019 tehdyn sopimuksen myötä voimayhtiö päätyi myymään laitokset virkistysaluesäätiölle.

Brunswickin banneri

Pato kerrallaan

Kaupan myötä Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö ilmoitti, että myös kaksi muuta sen omistukseen siirtynyttä voimalaitospatoa tullaan purkamaan patoaltaisiin hautautuneiden koskialueiden ennallistamiseksi.

Padot on tarkoitus purkaa yksi kerrallaan ylävirtaan edeten, niin että kuluvan vuoden aikana puretaan Kangaskosken, 2022 Lahnasenkosken ja 2023 Ritakosken pato. Sähköntuotanto jatkuu kullakin koskella purkuhankkeen käynnistymiseen saakka.

Hanke on edennyt aikataulussa. Koskista alimman eli Kangaskosken ennallistaminen käynnistyi elokuun alussa. Lahnasenkosken ennallistamishanke on myös saanut jo vesiluvan. Ritakosken osalta vastaavan hankkeen lupahakemus on vireillä Aluehallintovirastossa

Kangaskosken pato on rajoittanut jokeen nousevien lohien ja taimenten lisääntymisen Suomen puolella lyhyelle padon alapuoliselle osuudelle..
Tallink & Silja Line
Tallink & Silja Line

Ensimmäinen työn alla

Kangaskosken ennallistaminen on edennyt elokuun loppuun mennessä varsin pitkälle. Voimalaitoksen toiminnan alasajon jälkeen joen virtaama on johdettu aiemmin kuivillaan olleeseen alkuperäiseen uomaan.

Vedenpinnan laskettua töitä päästy tekemään myös entisen patoaltaan alueella. Kosken yläosa on rakennettu uudelleen niin, että sen niska sijoittuu noin 130 metriä ylävirtaan purettavasta padosta.

Pato on tarkoitus purkaa noin kymmenen metrin leveydeltä luonnonuoman suulta. Työ on jo käynnistynyt patoluukkujen poistolla. Koskialueen ennallistamistöiden odotetaan valmistuvan vuoden loppuun mennessä.

Pato tullaan purkamaan kuvassa näkyvien säännöstelyluukkujen kohdalta noin kymmenen metrin leveydeltä.

Monipuolinen tulevaisuuden retkikohde

Hiitolanjoella on käynnissä lukuisia erillisiä, mutta toisiinsa nivoutuvia kotimaisella ja EU-rahoituksella toteuttavia hankkeita.

Jokiuomassa tehtävien töiden ja niiden vaikutusten seurannan ohella alueella panostetaan myös rikkaan teollisuushistorian esille tuontiin ja retkeilymahdollisuuksiin. Esimerkiksi Kangaskoskella päivitetään ja täydennetään samanaikaisesti retkeilyrakenteita vapaana kuohuvaan koskeen ja suojeltuun voimalaitosmiljööseen tutustumaan saapuvien iloksi.

Käynnissä olevaa Kangaskosken ennallistamista voi seurata pienellä viiveellä Hiitolanjoki-yhdistyksen kotisivuille päivitettävien kuvaraporttien kautta.

Lue lisää TÄÄLTÄ


Vision tukee Kalastus-lehden ”patologien” työtä monipuolisemman virtavesiympäristön puolesta.