Etusivu » RAPALA-RAHASTO PALKITSEE HYVÄT TEOT KALAVESIEN KUNNOSTAMISEKSI
RAPALA-RAHASTO PALKITSEE HYVÄT TEOT KALAVESIEN KUNNOSTAMISEKSI
Ajankohtaista

RAPALA-RAHASTO PALKITSEE HYVÄT TEOT KALAVESIEN KUNNOSTAMISEKSI

Rapala-rahasto on jo vuosien ajan tukenut paikallisesti merkittäviä, kestävän kehityksen mukaisia kalavesien kunnostustoimia sekä edistänyt omalta osaltaan samaan päämäärään tähtääviä tieteellisiä tutkimuksia ja muita esivalmisteluja eri puolilla maatamme. Periaatteena on kuitenkin ollut, että rahasto ei ohjaa varoja varsinaisiin kalojen istutuksiin.

2021

Tänä vuonna Rapala-rahasto julistaa avoimesti haettavaksi 300 – 3 000 euron arvoisia apurahoja edellä mainittujen toimien tukemiseksi.

Tukea hyville teoilleen voivat hakea mitkä tahot tahansa. Esimerkiksi osakas- ja hoitokunnat, kalastusseurat ja -piirit, vesien tai luonnon hoito- ja suojeluyhdistykset, paikalliset yhteisöt ja talkooporukat, yksityiset puuhamiehet, alan tieteelliset tutkijayhteisöt, yksittäiset tutkijat sekä opiskelijat opinnäytetöihinsä, rahaston päämäärää tukevien laitteiden keksijät, kehittäjät ja valmistajat jne.

Erilaiset kunnostushankkeet ovat saaneet avustuksia Rapala Rahastosta.

Kalastusvälinelahjoitusten arvoisiksi hyviksi teoiksi lasketaan puolestaan eri tahojen järjestämät tilaisuudet, joissa tarjotaan lapsille, nuorille ja muille erityisryhmille mahdollisuutta tutustua kalastusharrastukseen ja syventää siihen liittyviä tietoja ja taitoja.

Asiantuntijaraati käsittelee hakemukset ja valitsee niistä parhaiten Rapala-rahaston periaatteita vastaavat hankkeet. Tuettavat tahot julkistetaan toukokuun loppuun mennessä.

Hakemukset on lähetettävä maaliskuun loppuun mennessä

Hakuohjeet löydät osoitteesta www.rahasto.rapala.fi/hakuohjeet. Lisäksi sivuilta löydät tietoa viime vuosina tuetuista avustuskohteista.

Lisätietoja apurahoihin ja välinelahjoituksiin liittyvästä menettelystä saa Rapala-rahaston asiantuntijaneuvoston jäseneltä, toimittaja Seppo Suuroselta puh. 0400 233 339, [email protected].